Tarieven & Vergoedingen

 

Voor therapie is de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Hiervoor geldt dat je zelf een factuur krijgt om bij de verzekeraar in te dienen, omdat er geen contracten zijn met zorgverzekeraars. Je dient zelf het bedrag aan ons over te maken. Dit valt dus niet onder de aanvullende verzekering en deze prestatiecodes worden daarvoor gebruikt: intake 60 min,  CO0521, 75 min, CO0651, behandeling 60 min CO0586, behandeling COo716, en behandeling 90 min, CO846. We hanteren de vanuit de NZA wettelijk vastgestelde tarieven en trajectlengten en gekoppeld aan deze codes kun je de exacte tarieven hier terugvinden, klik op “Tariefbeschikking 23B”.

Hoogte vergoeding hangt af van je polis.  Met een verwijsbrief van je huisarts voor de Basis GGZ kun je een behandeling deels of volledig vergoed te krijgen. Bij een restitutiepolis krijg je vaak 100% vergoed (na eventuele aftrek van het verplichte eigen risico). Bij een natura of gemengde polis is dat een kleiner percentage. Je kunt hier meer informatie vinden over vergoedingen. Om niet voor verrassingen te komen staan, kleine tip: raadpleeg altijd zelf van te voren jouw verzekeraar, dan weet je precies wat er wel en niet vergoed kan worden.

De tarieven voor zelf betalen zijn 90 euro voor therapie en 70 euro voor een uur coaching. Zelf betaal tarieven zijn alleen mogelijk indien er sprake is van onverzekerde zorg. Neem voor meer informatie hierover contact op.